Moja zóna
TECHNOPLAST, výrobné družstvo, Topoľčany
Pod Kalváriou 10, 955 47 Topoľčany
00167827
2020419181
SK2020419181
20-24 zamestnancov
20.07.1960
Výroba poľnohosp.strojov
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,05
0,07
1,17
27 %
15,6 tis. €
-88,3 %
2021/2020
747 tis. €
30,1 %
2021/2020
0,05
-89,2 %
2021/2020
2,7 tis. €
N/A

Zisk TECHNOPLAST, výrobné družstvo, Topoľčany


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby TECHNOPLAST, výrobné družstvo, Topoľčany


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
800 tis. €
700 tis. €
600 tis. €
500 tis. €
400 tis. €
transparex.sk

20,6
0,73
0,15
3,83

Zisk pred zdanením TECHNOPLAST, výrobné družstvo, Topoľčany


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA TECHNOPLAST, výrobné družstvo, Topoľčany


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod TECHNOPLAST, výrobné družstvo, Topoľčany


Štatutári TECHNOPLAST, výrobné družstvo, Topoľčany


Spoločníci TECHNOPLAST, výrobné družstvo, Topoľčany


Predmety podnikania TECHNOPLAST, výrobné družstvo, Topoľčany


Kataster TECHNOPLAST, výrobné družstvo, Topoľčany


Skrátené výkazy TECHNOPLAST, výrobné družstvo, Topoľčany