Moja zóna
Podjavorinské výrobné družstvo, Stará Turá
Husitská cesta 247/4, 916 01 Stará Turá
00167878
2020382221
SK2020382221
25-49 zamestnancov
02.12.1948
Výroba ost.kovových výr.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,13
0,14
4,02
13 %
46,6 tis. €
-40 %
2021/2020
430 tis. €
2,5 %
2021/2020
0,13
-48,7 %
2021/2020
N/A
N/A

Zisk Podjavorinské výrobné družstvo, Stará Turá


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
transparex.sk

Tržby Podjavorinské výrobné družstvo, Stará Turá


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
650 tis. €
600 tis. €
550 tis. €
500 tis. €
450 tis. €
400 tis. €
transparex.sk

62,54
0,87
0,11
5,81

Zisk pred zdanením Podjavorinské výrobné družstvo, Stará Turá


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
transparex.sk

EBITDA Podjavorinské výrobné družstvo, Stará Turá


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod Podjavorinské výrobné družstvo, Stará Turá


Štatutári Podjavorinské výrobné družstvo, Stará Turá


Spoločníci Podjavorinské výrobné družstvo, Stará Turá


Predmety podnikania Podjavorinské výrobné družstvo, Stará Turá


Kataster Podjavorinské výrobné družstvo, Stará Turá


Skrátené výkazy Podjavorinské výrobné družstvo, Stará Turá