Prehľad o organizácii
Cirko, výrobné družstvo
Fiľakovská cesta, 984 80 Lučenec
00168149
Nemá
19.01.1959
27.06.2005
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Cirko, výrobné družstvo


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Cirko, výrobné družstvo


Predstavenstvo Cirko, výrobné družstvo


Predmet činnosti Cirko, výrobné družstvo


Kataster Cirko, výrobné družstvo