Prehľad o organizácii
Rezbár, ľudovoumelecké družstvo Rajec
J. Fučíka 338/5, 015 01 Rajec nad Rajčankou
00168173
Nemá
nezistený
20.11.1952
29.10.2009
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Rezbár, ľudovoumelecké družstvo Rajec


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Rezbár, ľudovoumelecké družstvo Rajec


Predstavenstvo Rezbár, ľudovoumelecké družstvo Rajec


Predmet činnosti Rezbár, ľudovoumelecké družstvo Rajec


Kataster Rezbár, ľudovoumelecké družstvo Rajec


Skrátené výkazy Rezbár, ľudovoumelecké družstvo Rajec