Moja zóna
Rezbár, ľudovoumelecké družstvo Rajec
J. Fučíka 338/5, 015 01 Rajec nad Rajčankou
00168173
Nemá
nezistený
20.11.1952
Výroba ost.ho nábytku
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Rezbár, ľudovoumelecké družstvo Rajec


Štatutári Rezbár, ľudovoumelecké družstvo Rajec


Spoločníci Rezbár, ľudovoumelecké družstvo Rajec


Predmety podnikania Rezbár, ľudovoumelecké družstvo Rajec


Kataster Rezbár, ľudovoumelecké družstvo Rajec


Skrátené výkazy Rezbár, ľudovoumelecké družstvo Rajec