Moja zóna
KRIŠTÁĽ, sklárske výrobné družstvo Valaská Belá v konkurze
972 28 Valaská Belá
00168351
Nemá
nezistený
29.09.1956
13.02.2013
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod KRIŠTÁĽ, sklárske výrobné družstvo Valaská Belá v konkurze


Štatutári KRIŠTÁĽ, sklárske výrobné družstvo Valaská Belá v konkurze


Spoločníci KRIŠTÁĽ, sklárske výrobné družstvo Valaská Belá v konkurze


Predmety podnikania KRIŠTÁĽ, sklárske výrobné družstvo Valaská Belá v konkurze


Kataster KRIŠTÁĽ, sklárske výrobné družstvo Valaská Belá v konkurze


Skrátené výkazy KRIŠTÁĽ, sklárske výrobné družstvo Valaská Belá v konkurze