Moja zóna
Východoslovenské autodružstvo, výrobné druž- stvo
Košická cesta 20, 081 17 Prešov
00168394
Nemá
21.12.1956
29.04.1997
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Východoslovenské autodružstvo, výrobné druž- stvo


Štatutári Východoslovenské autodružstvo, výrobné druž- stvo


Spoločníci Východoslovenské autodružstvo, výrobné druž- stvo


Predmety podnikania Východoslovenské autodružstvo, výrobné druž- stvo


Kataster Východoslovenské autodružstvo, výrobné druž- stvo