Prehľad o organizácii
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo (skrátene : COOP Jednota Nitra, SD)
Štefánikova 54, 949 01 Nitra
00168874
2020411800
SK2020411800
500-999 zamestnancov
20.08.1953
Maloobchod nešpecializ.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,06
0,09
0,72
32,6 %
2,32 mil. €
20,9 %
2022/2021
99,7 mil. €
9,9 %
2022/2021
0,06
7,7 %
2022/2021
16,8 tis. €
-34,8 %
2022/2021
N/A

Zisk COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo (skrátene : COOP Jednota Nitra, SD)


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2,5 mil. €
2 mil. €
1,5 mil. €
1 mil. €
500 tis. €
transparex.sk

Tržby COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo (skrátene : COOP Jednota Nitra, SD)


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
100 mil. €
90 mil. €
80 mil. €
70 mil. €
60 mil. €
transparex.sk
1,48
0,67
0,01
1,43

Zisk pred zdanením COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo (skrátene : COOP Jednota Nitra, SD)


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
3 mil. €
2,5 mil. €
2 mil. €
1,5 mil. €
1 mil. €
transparex.sk

EBITDA COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo (skrátene : COOP Jednota Nitra, SD)


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
6 mil. €
5 mil. €
4 mil. €
3 mil. €
2 mil. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo (skrátene : COOP Jednota Nitra, SD)


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo (skrátene : COOP Jednota Nitra, SD)


Predstavenstvo COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo (skrátene : COOP Jednota Nitra, SD)


Člen dozorného orgánu COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo (skrátene : COOP Jednota Nitra, SD)


Predmet činnosti COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo (skrátene : COOP Jednota Nitra, SD)


Kataster COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo (skrátene : COOP Jednota Nitra, SD)


Skrátené výkazy COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo (skrátene : COOP Jednota Nitra, SD)