Prehľad o organizácii
JEDNOTA spotrebné družstvo L u č e n e c "v likvidácii"
984 01 Lučenec
00168971
2021114920
Nemá
nezistený
10.05.1953
23.11.2021
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod JEDNOTA spotrebné družstvo L u č e n e c "v likvidácii"


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie JEDNOTA spotrebné družstvo L u č e n e c "v likvidácii"


Likvidátor JEDNOTA spotrebné družstvo L u č e n e c "v likvidácii"


Predstavenstvo JEDNOTA spotrebné družstvo L u č e n e c "v likvidácii"


Predmet činnosti JEDNOTA spotrebné družstvo L u č e n e c "v likvidácii"


Kataster JEDNOTA spotrebné družstvo L u č e n e c "v likvidácii"


Skrátené výkazy JEDNOTA spotrebné družstvo L u č e n e c "v likvidácii"