Prehľad o organizácii

Koneční užívatelia výhod COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo


Predstavenstvo COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo


Člen dozorného orgánu COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo


Predmet činnosti COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo