Prehľad o organizácii
JEDNOTA, spotrebné družstvo Spišská Nová Ves
Zimná 34, 052 80 Spišská Nová Ves
00169137
Nemá
05.10.1953
01.10.2003
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod JEDNOTA, spotrebné družstvo Spišská Nová Ves


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie JEDNOTA, spotrebné družstvo Spišská Nová Ves


Likvidátor JEDNOTA, spotrebné družstvo Spišská Nová Ves


Predstavenstvo JEDNOTA, spotrebné družstvo Spišská Nová Ves


Predmet činnosti JEDNOTA, spotrebné družstvo Spišská Nová Ves


Kataster JEDNOTA, spotrebné družstvo Spišská Nová Ves