Moja zóna
ITP spol. s r.o.
Púchovská 16, 835 05 Bratislava
17323673
2020334965
Nemá
nezistený
10.10.1991
Výroba ost.kovových výr.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Zisk ITP spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
10 tis. €
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €

Tržby ITP spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
50 tis. €
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €

-1,06
n/a
n/a
n/a

Zisk pred zdanením ITP spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
12 tis. €
10 tis. €
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €

EBITDA ITP spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €

Koneční uživatelia výhod ITP spol. s r.o.


Štatutári ITP spol. s r.o.


Spoločníci ITP spol. s r.o.


Predmety podnikania ITP spol. s r.o.


Kataster ITP spol. s r.o.


Skrátené výkazy ITP spol. s r.o.