Moja zóna
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník - Drienové 284
Plevník-Drienové
31202365
2021360759
Nemá
10-19 zamestnancov
01.09.1958
Základné školstvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
46,8 tis. €
396,9 %
2021/2020

Koneční uživatelia výhod Základná škola Dominika Tatarku, Plevník - Drienové 284


Štatutári Základná škola Dominika Tatarku, Plevník - Drienové 284


Spoločníci Základná škola Dominika Tatarku, Plevník - Drienové 284


Predmety podnikania Základná škola Dominika Tatarku, Plevník - Drienové 284


Kataster Základná škola Dominika Tatarku, Plevník - Drienové 284


Skrátené výkazy Základná škola Dominika Tatarku, Plevník - Drienové 284