Moja zóna
E V Y A N spol. s r.o.
Vtáčnik 3, 831 01 Bratislava
31337449
2020884712
SK2020884712
3-4 zamestnanci
09.12.1992
Reklamné agentúry
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,4
0,62
2,04
35,4 %
25 tis. €
120 tis. €
0,4
N/A
N/A

Zisk E V Y A N spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €

Tržby E V Y A N spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1,5 mil. €
1 mil. €
500 tis. €
0 €

6,06
0,65
0,11
3,43

Zisk pred zdanením E V Y A N spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €

EBITDA E V Y A N spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €

Koneční uživatelia výhod E V Y A N spol. s r.o.


Štatutári E V Y A N spol. s r.o.


Spoločníci E V Y A N spol. s r.o.


Predmety podnikania E V Y A N spol. s r.o.


Kataster E V Y A N spol. s r.o.


Skrátené výkazy E V Y A N spol. s r.o.