Moja zóna
VARIANTAL, s.r.o. v likvidácii
Magnetova 11, 832 13 Bratislava
31367143
2020333601
Nemá
nezistený
15.02.1994
23.11.2021
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod VARIANTAL, s.r.o. v likvidácii


Štatutári VARIANTAL, s.r.o. v likvidácii


Spoločníci VARIANTAL, s.r.o. v likvidácii


Predmety podnikania VARIANTAL, s.r.o. v likvidácii


Kataster VARIANTAL, s.r.o. v likvidácii


Skrátené výkazy VARIANTAL, s.r.o. v likvidácii