Moja zóna
LQ-THERM, s.r.o.
Pluhová 66, 831 03 Bratislava
31381154
2020303384
Nemá
nezistený
14.10.1994
Nešpecializ.veľkoobchod
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,02
0,16
0,01
112,1 %
-960 €
0 %
2017/2016
N/A
-0,02
0 %
2017/2016
N/A
N/A

Zisk LQ-THERM, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
0 €
-500 €
-1 tis. €
-1,5 tis. €

Tržby LQ-THERM, s.r.o.


2014
2015
2016
2017

-0,93
-0,12
n/a
0,89

Zisk pred zdanením LQ-THERM, s.r.o.


2014
2015
2016
2017

EBITDA LQ-THERM, s.r.o.


2014
2015
2016
2017

Koneční uživatelia výhod LQ-THERM, s.r.o.


Štatutári LQ-THERM, s.r.o.


Spoločníci LQ-THERM, s.r.o.


Predmety podnikania LQ-THERM, s.r.o.


Kataster LQ-THERM, s.r.o.


Skrátené výkazy LQ-THERM, s.r.o.