Moja zóna
CPL - s.r.o. v likvidácii
Severná 988/15, 045 01 Moldava nad Bodvou
31727361
2020744649
Nemá
nezistený
09.05.1996
23.11.2021
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod CPL - s.r.o. v likvidácii


Štatutári CPL - s.r.o. v likvidácii


Spoločníci CPL - s.r.o. v likvidácii


Predmety podnikania CPL - s.r.o. v likvidácii


Kataster CPL - s.r.o. v likvidácii


Skrátené výkazy CPL - s.r.o. v likvidácii