Moja zóna
LOMONT, s.r.o.
065 01 Hniezdne
31727395
2020526057
SK2020526057
1 zamestnanec
09.05.1996
Nákladná cestná doprava
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,01
-0,03
0,87
75,3 %
-1,53 tis. €
-128,5 %
2021/2020
416 tis. €
-55,9 %
2021/2020
-0,01
-125,8 %
2021/2020
N/A
N/A

Zisk LOMONT, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €

Tržby LOMONT, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1 mil. €
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €

8,98
0,25
0,15
11,69

Zisk pred zdanením LOMONT, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €

EBITDA LOMONT, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €

Koneční uživatelia výhod LOMONT, s.r.o.


Štatutári LOMONT, s.r.o.


Spoločníci LOMONT, s.r.o.


Predmety podnikania LOMONT, s.r.o.


Kataster LOMONT, s.r.o.


Skrátené výkazy LOMONT, s.r.o.