Moja zóna
SLOVAKIA PROSPER, v.o.s.
Hlinkova 33, 040 01 Košice
31727409
2021701396
Nemá
nezistený
13.05.1996
25.10.2016
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod SLOVAKIA PROSPER, v.o.s.


Štatutári SLOVAKIA PROSPER, v.o.s.


Spoločníci SLOVAKIA PROSPER, v.o.s.


Predmety podnikania SLOVAKIA PROSPER, v.o.s.


Kataster SLOVAKIA PROSPER, v.o.s.


Skrátené výkazy SLOVAKIA PROSPER, v.o.s.