Moja zóna
VABO spol. s r.o.
Sliačska 2, 040 01 Košice
31727417
2020929075
Nemá
nezistený
15.05.1996
30.09.2011
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod VABO spol. s r.o.


Štatutári VABO spol. s r.o.


Spoločníci VABO spol. s r.o.


Predmety podnikania VABO spol. s r.o.


Kataster VABO spol. s r.o.


Skrátené výkazy VABO spol. s r.o.