Moja zóna
LEMON, s.r.o. v likvidácii
Rázusova 1, 040 01 Košice
31727425
2020966167
Nemá
nezistený
15.05.1996
23.11.2021
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod LEMON, s.r.o. v likvidácii


Štatutári LEMON, s.r.o. v likvidácii


Spoločníci LEMON, s.r.o. v likvidácii


Predmety podnikania LEMON, s.r.o. v likvidácii


Kataster LEMON, s.r.o. v likvidácii


Skrátené výkazy LEMON, s.r.o. v likvidácii