Moja zóna
HUBERT-LOV, spol. s r.o., Trebišov
Hviezdoslavova 718/2, 075 01 Trebišov
31727441
2020507830
SK2020507830
1 zamestnanec
21.05.1996
Nešpecializ.veľkoobchod
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,09
0,29
0,01
131,7 %
-7,88 tis. €
16 %
2021/2020
17,2 tis. €
-56,7 %
2021/2020
-0,09
17,5 %
2021/2020
N/A
N/A

Zisk HUBERT-LOV, spol. s r.o., Trebišov


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €

Tržby HUBERT-LOV, spol. s r.o., Trebišov


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €

-4,13
-0,32
n/a
0,76

Zisk pred zdanením HUBERT-LOV, spol. s r.o., Trebišov


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €

EBITDA HUBERT-LOV, spol. s r.o., Trebišov


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €

Koneční uživatelia výhod HUBERT-LOV, spol. s r.o., Trebišov


Štatutári HUBERT-LOV, spol. s r.o., Trebišov


Spoločníci HUBERT-LOV, spol. s r.o., Trebišov


Predmety podnikania HUBERT-LOV, spol. s r.o., Trebišov


Kataster HUBERT-LOV, spol. s r.o., Trebišov


Skrátené výkazy HUBERT-LOV, spol. s r.o., Trebišov