Moja zóna
AGROCASS plus, spol. s r.o.
Železničná 2, 044 14 Čaňa
31727476
2020493926
SK2020493926
5-9 zamestnancov
21.05.1996
Chov hydiny
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Finančné ukazovatele
0,01
-0,02
0,01
137,7 %
4,94 tis. €
102 %
2021/2020
1,22 mil. €
55,9 %
2021/2020
0,01
101,4 %
2021/2020
N/A
N/A

Zisk AGROCASS plus, spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
200 tis. €
0 €
-200 tis. €
-400 tis. €
-600 tis. €

Tržby AGROCASS plus, spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
4 mil. €
3 mil. €
2 mil. €
1 mil. €
0 €

-0,49
-0,38
0,07
0,2

Zisk pred zdanením AGROCASS plus, spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
200 tis. €
0 €
-200 tis. €
-400 tis. €
-600 tis. €

EBITDA AGROCASS plus, spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
500 tis. €
0 €
-500 tis. €
-1 mil. €
-1,5 mil. €

Koneční uživatelia výhod AGROCASS plus, spol. s r.o.


Štatutári AGROCASS plus, spol. s r.o.


Spoločníci AGROCASS plus, spol. s r.o.


Predmety podnikania AGROCASS plus, spol. s r.o.


Kataster AGROCASS plus, spol. s r.o.


Skrátené výkazy AGROCASS plus, spol. s r.o.