Moja zóna
EAST PORT SCIENTIFIC, s.r.o.
Pestovateľská 2, 821 04 Bratislava
31727492
2020771137
Nemá
nezistený
21.05.1996
22.04.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod EAST PORT SCIENTIFIC, s.r.o.


Štatutári EAST PORT SCIENTIFIC, s.r.o.


Spoločníci EAST PORT SCIENTIFIC, s.r.o.


Predmety podnikania EAST PORT SCIENTIFIC, s.r.o.


Kataster EAST PORT SCIENTIFIC, s.r.o.


Skrátené výkazy EAST PORT SCIENTIFIC, s.r.o.