Moja zóna
FITECH, spol. s r.o. - v likvidácii
Textilná 7, 040 01 Košice
31727506
2021188664
Nemá
nezistený
21.05.1996
23.11.2021
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod FITECH, spol. s r.o. - v likvidácii


Štatutári FITECH, spol. s r.o. - v likvidácii


Spoločníci FITECH, spol. s r.o. - v likvidácii


Predmety podnikania FITECH, spol. s r.o. - v likvidácii


Kataster FITECH, spol. s r.o. - v likvidácii


Skrátené výkazy FITECH, spol. s r.o. - v likvidácii