Moja zóna
SMARAGD, s.r.o.
Hlavná 17, 040 01 Košice
31727514
2020771148
Nemá
nezistený
21.05.1996
Oprava hodín,hodiniek
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,02
-0,02
-97 €
-3,2 %
2021/2020
N/A
-0,02
-5,1 %
2021/2020
N/A
N/A

Zisk SMARAGD, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
3 tis. €
2 tis. €
1 tis. €
0 €
-1 tis. €
-2 tis. €
transparex.sk

Tržby SMARAGD, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
transparex.sk

0,81
1
n/a
n/a

Zisk pred zdanením SMARAGD, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
3 tis. €
2 tis. €
1 tis. €
0 €
-1 tis. €
-2 tis. €
transparex.sk

EBITDA SMARAGD, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
3 tis. €
2 tis. €
1 tis. €
0 €
-1 tis. €
-2 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod SMARAGD, s.r.o.


Štatutári SMARAGD, s.r.o.


Spoločníci SMARAGD, s.r.o.


Predmety podnikania SMARAGD, s.r.o.


Kataster SMARAGD, s.r.o.


Skrátené výkazy SMARAGD, s.r.o.