Moja zóna
GENERI SLOVAKIA, s.r.o.
Záhorácka 100, 901 01 Malacky
31727522
2020528323
SK2020528323
2 zamestnanci
20.05.1996
Výroba ost.elektr.zar.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,18
1,53
0,33
111,8 %
-4,04 tis. €
74 %
2021/2020
86,8 tis. €
15,7 %
2021/2020
-0,18
82,8 %
2021/2020
N/A
N/A

Zisk GENERI SLOVAKIA, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €

Tržby GENERI SLOVAKIA, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
160 tis. €
140 tis. €
120 tis. €
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €

-0,4
-0,12
0,13
0,89

Zisk pred zdanením GENERI SLOVAKIA, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €

EBITDA GENERI SLOVAKIA, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €

Koneční uživatelia výhod GENERI SLOVAKIA, s.r.o.


Štatutári GENERI SLOVAKIA, s.r.o.


Spoločníci GENERI SLOVAKIA, s.r.o.


Predmety podnikania GENERI SLOVAKIA, s.r.o.


Kataster GENERI SLOVAKIA, s.r.o.


Skrátené výkazy GENERI SLOVAKIA, s.r.o.