Moja zóna
AGRO - SPIŠ s.r.o. Smižany
Mlynská 2, 053 11 Smižany
31727531
2020504673
SK2020504673
10-19 zamestnancov
21.05.1996
Ost.maloob.s novým tov.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0
0,05
0
91,6 %
3,58 tis. €
34,4 %
2021/2020
1,3 mil. €
25,7 %
2021/2020
0
28,8 %
2021/2020
529 tis. €
62,4 %
2021/2020
N/A

Zisk AGRO - SPIŠ s.r.o. Smižany


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
4 tis. €
3 tis. €
2 tis. €
1 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby AGRO - SPIŠ s.r.o. Smižany


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1,4 mil. €
1,2 mil. €
1 mil. €
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
transparex.sk

10,77
0,08
0,02
1,62

Zisk pred zdanením AGRO - SPIŠ s.r.o. Smižany


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
5 tis. €
4 tis. €
3 tis. €
2 tis. €
1 tis. €
transparex.sk

EBITDA AGRO - SPIŠ s.r.o. Smižany


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
60 tis. €
50 tis. €
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod AGRO - SPIŠ s.r.o. Smižany


Štatutári AGRO - SPIŠ s.r.o. Smižany


Spoločníci AGRO - SPIŠ s.r.o. Smižany


Predmety podnikania AGRO - SPIŠ s.r.o. Smižany


Kataster AGRO - SPIŠ s.r.o. Smižany


Skrátené výkazy AGRO - SPIŠ s.r.o. Smižany