Moja zóna
LINNA, s.r.o.
Jeséniova 10976/8B, 831 01 Bratislava
31727573
2020545901
Nemá
nezistený
06.05.1996
28.08.2018
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod LINNA, s.r.o.


Štatutári LINNA, s.r.o.


Spoločníci LINNA, s.r.o.


Predmety podnikania LINNA, s.r.o.


Kataster LINNA, s.r.o.


Skrátené výkazy LINNA, s.r.o.