Moja zóna
RENOME s.r.o.
Hroncova 5, 040 01 Košice
31727603
2020486468
Nemá
nezistený
22.05.1996
21.08.2014
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod RENOME s.r.o.


Štatutári RENOME s.r.o.


Spoločníci RENOME s.r.o.


Predmety podnikania RENOME s.r.o.


Kataster RENOME s.r.o.


Skrátené výkazy RENOME s.r.o.