Moja zóna
IP - TRADE s.r.o.
SNP 707/1, 919 27 Dolné Lovčice
31727654
2021188675
Nemá
nezistený
23.05.1996
05.03.2013
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod IP - TRADE s.r.o.


Štatutári IP - TRADE s.r.o.


Spoločníci IP - TRADE s.r.o.


Predmety podnikania IP - TRADE s.r.o.


Kataster IP - TRADE s.r.o.


Skrátené výkazy IP - TRADE s.r.o.