Moja zóna
BALZAM, spol. s r.o. v likvidácii
086 01 Rokytov
31727689
Nemá
27.05.1996
02.08.2005
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod BALZAM, spol. s r.o. v likvidácii


Štatutári BALZAM, spol. s r.o. v likvidácii


Spoločníci BALZAM, spol. s r.o. v likvidácii


Predmety podnikania BALZAM, spol. s r.o. v likvidácii


Kataster BALZAM, spol. s r.o. v likvidácii