Moja zóna
UNI Trade Slovakia, s.r.o.
Ventúrska 16, 811 01 Bratislava
31727697
2020633703
SK2020633703
nezistený
27.05.1996
Sprostr.obch.so šp.tov.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,01
-0,41
5,07
101,5 %
17,2 tis. €
22,3 %
2021/2020
112 tis. €
397,6 %
2021/2020
0,01
19,2 %
2021/2020
N/A
N/A

Zisk UNI Trade Slovakia, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
-80 tis. €
transparex.sk

Tržby UNI Trade Slovakia, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
120 tis. €
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk

-6,34
-0,01
0,81
58,44

Zisk pred zdanením UNI Trade Slovakia, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
-80 tis. €
transparex.sk

EBITDA UNI Trade Slovakia, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod UNI Trade Slovakia, s.r.o.


Štatutári UNI Trade Slovakia, s.r.o.


Spoločníci UNI Trade Slovakia, s.r.o.


Predmety podnikania UNI Trade Slovakia, s.r.o.


Kataster UNI Trade Slovakia, s.r.o.


Skrátené výkazy UNI Trade Slovakia, s.r.o.