Moja zóna
WOSAB SLOVAKIA a.s.
Južná trieda 115, 040 01 Košice
31727751
Nemá
24.05.1996
12.04.2005
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod WOSAB SLOVAKIA a.s.


Štatutári WOSAB SLOVAKIA a.s.


Spoločníci WOSAB SLOVAKIA a.s.


Predmety podnikania WOSAB SLOVAKIA a.s.


Kataster WOSAB SLOVAKIA a.s.