Moja zóna
S.C.C. - systems cards communications, s.r.o.
Letná 35, 052 01 Spišská Nová Ves
31727794
2020504706
SK2020504706
3-4 zamestnanci
14.05.1996
Nešpecializ.veľkoobchod
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0
-0
1,1
45,2 %
-67 €
-100,2 %
2021/2020
199 tis. €
-22,7 %
2021/2020
-0
-100,2 %
2021/2020
N/A
N/A

Zisk S.C.C. - systems cards communications, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €

Tržby S.C.C. - systems cards communications, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
600 tis. €
500 tis. €
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €

11,18
0,55
0,15
2,61

Zisk pred zdanením S.C.C. - systems cards communications, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €

EBITDA S.C.C. - systems cards communications, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €

Koneční uživatelia výhod S.C.C. - systems cards communications, s.r.o.


Štatutári S.C.C. - systems cards communications, s.r.o.


Spoločníci S.C.C. - systems cards communications, s.r.o.


Predmety podnikania S.C.C. - systems cards communications, s.r.o.


Kataster S.C.C. - systems cards communications, s.r.o.


Skrátené výkazy S.C.C. - systems cards communications, s.r.o.