Moja zóna
GOLFAN v.o.s.
Jánošíkova 1, 040 01 Košice
31727824
2020771170
Nemá
nezistený
14.05.1996
Prevádzka šport.zar.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Zisk GOLFAN v.o.s.


2014

Tržby GOLFAN v.o.s.


2014

Zisk pred zdanením GOLFAN v.o.s.


2014

EBITDA GOLFAN v.o.s.


2014

Koneční uživatelia výhod GOLFAN v.o.s.


Štatutári GOLFAN v.o.s.


Spoločníci GOLFAN v.o.s.


Predmety podnikania GOLFAN v.o.s.


Kataster GOLFAN v.o.s.


Skrátené výkazy GOLFAN v.o.s.