Moja zóna
STAVMONT-REAL, spol. s r. o.
Vranovská 4, 080 01 Prešov
31727832
Nemá
27.05.1996
01.03.2005
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod STAVMONT-REAL, spol. s r. o.


Štatutári STAVMONT-REAL, spol. s r. o.


Spoločníci STAVMONT-REAL, spol. s r. o.


Predmety podnikania STAVMONT-REAL, spol. s r. o.


Kataster STAVMONT-REAL, spol. s r. o.