Moja zóna
SINDIA TRADING, s.r.o.
Alejová 18, 040 01 Košice
31727867
2021188708
Nemá
nezistený
27.05.1996
01.05.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-3,18
0,15
0,02
2 278,9 %
-6,31 tis. €
N/A
-3,18
N/A
N/A

Zisk SINDIA TRADING, s.r.o.


2014
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €
-8 tis. €
-10 tis. €
transparex.sk

Tržby SINDIA TRADING, s.r.o.


2014
transparex.sk

-6,51
-21,79
n/a
0,02

Zisk pred zdanením SINDIA TRADING, s.r.o.


2014
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €
-8 tis. €
-10 tis. €
transparex.sk

EBITDA SINDIA TRADING, s.r.o.


2014
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €
-8 tis. €
-10 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod SINDIA TRADING, s.r.o.


Štatutári SINDIA TRADING, s.r.o.


Spoločníci SINDIA TRADING, s.r.o.


Predmety podnikania SINDIA TRADING, s.r.o.


Kataster SINDIA TRADING, s.r.o.


Skrátené výkazy SINDIA TRADING, s.r.o.