Moja zóna
Poľnohospodárske družstvo Dvorianky v likvidácii
Dvorianky
31727875
2020506378
Nemá
nezistený
28.05.1996
14.06.2019
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Poľnohospodárske družstvo Dvorianky v likvidácii


Štatutári Poľnohospodárske družstvo Dvorianky v likvidácii


Spoločníci Poľnohospodárske družstvo Dvorianky v likvidácii


Predmety podnikania Poľnohospodárske družstvo Dvorianky v likvidácii


Kataster Poľnohospodárske družstvo Dvorianky v likvidácii


Skrátené výkazy Poľnohospodárske družstvo Dvorianky v likvidácii