Moja zóna
SLOVREA Košice, spol. s r.o.
Nám. SNP 18, 974 01 Banská Bystrica
31727883
Nemá
17.05.1996
02.04.2005
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod SLOVREA Košice, spol. s r.o.


Štatutári SLOVREA Košice, spol. s r.o.


Spoločníci SLOVREA Košice, spol. s r.o.


Predmety podnikania SLOVREA Košice, spol. s r.o.


Kataster SLOVREA Košice, spol. s r.o.