Moja zóna
Fagus I. - Slovakia, s.r.o.
067 73 Ubľa
31727891
2020512296
SK2020512296
10-19 zamestnancov
20.05.1996
Výroba ost.výr.z dreva
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,14
0,29
0,39
52,5 %
28 tis. €
5 831,9 %
2021/2020
300 tis. €
9,1 %
2021/2020
0,14
5 972,2 %
2021/2020
N/A
N/A

Zisk Fagus I. - Slovakia, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €

Tržby Fagus I. - Slovakia, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €

7,23
0,48
0
1,46

Zisk pred zdanením Fagus I. - Slovakia, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €

EBITDA Fagus I. - Slovakia, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €

Koneční uživatelia výhod Fagus I. - Slovakia, s.r.o.


Štatutári Fagus I. - Slovakia, s.r.o.


Spoločníci Fagus I. - Slovakia, s.r.o.


Predmety podnikania Fagus I. - Slovakia, s.r.o.


Kataster Fagus I. - Slovakia, s.r.o.


Skrátené výkazy Fagus I. - Slovakia, s.r.o.