Moja zóna
Poľnohospodárske podielnícke družstvo Dvorianky
Dvorianky
31727905
Nemá
28.05.1996
08.03.2006
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Poľnohospodárske podielnícke družstvo Dvorianky


Štatutári Poľnohospodárske podielnícke družstvo Dvorianky


Spoločníci Poľnohospodárske podielnícke družstvo Dvorianky


Predmety podnikania Poľnohospodárske podielnícke družstvo Dvorianky


Kataster Poľnohospodárske podielnícke družstvo Dvorianky