Moja zóna
EKOLOGING, s.r.o.
Belehradská 1, 040 01 Košice
31727913
Nemá
nezistený
20.05.1996
03.11.2009
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod EKOLOGING, s.r.o.


Štatutári EKOLOGING, s.r.o.


Spoločníci EKOLOGING, s.r.o.


Predmety podnikania EKOLOGING, s.r.o.


Kataster EKOLOGING, s.r.o.


Skrátené výkazy EKOLOGING, s.r.o.