Moja zóna
SANTÉ, spol. s r.o.
Čapajevova 23, 080 01 Prešov
31727921
2021303911
SK2021303911
10-19 zamestnancov
20.05.1996
Maloobch.so zdravot.pom.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,01
0,11
0,01
87,9 %
6,1 tis. €
349,2 %
2021/2020
1,33 mil. €
12,7 %
2021/2020
0,01
325,8 %
2021/2020
N/A
N/A

Zisk SANTÉ, spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
12 tis. €
10 tis. €
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €

Tržby SANTÉ, spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1,4 mil. €
1,3 mil. €
1,2 mil. €
1,1 mil. €
1 mil. €

8,46
0,12
0,05
0,35

Zisk pred zdanením SANTÉ, spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €

EBITDA SANTÉ, spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
40 tis. €
35 tis. €
30 tis. €
25 tis. €
20 tis. €
15 tis. €

Koneční uživatelia výhod SANTÉ, spol. s r.o.


Štatutári SANTÉ, spol. s r.o.


Spoločníci SANTÉ, spol. s r.o.


Predmety podnikania SANTÉ, spol. s r.o.


Kataster SANTÉ, spol. s r.o.


Skrátené výkazy SANTÉ, spol. s r.o.