Moja zóna
EnergoTatry, s.r.o.
Kopečná 305, 059 86 Nová Lesná
31727930
2020517444
Nemá
nezistený
20.05.1996
Inšt.kanal,výhrev.zar.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,04
-0,04
-402 €
-844,4 %
2021/2020
N/A
-0,04
-873 %
2021/2020
N/A
N/A

Zisk EnergoTatry, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €

Tržby EnergoTatry, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €

1,62
1
n/a
n/a

Zisk pred zdanením EnergoTatry, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €

EBITDA EnergoTatry, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €

Koneční uživatelia výhod EnergoTatry, s.r.o.


Štatutári EnergoTatry, s.r.o.


Spoločníci EnergoTatry, s.r.o.


Predmety podnikania EnergoTatry, s.r.o.


Kataster EnergoTatry, s.r.o.


Skrátené výkazy EnergoTatry, s.r.o.