Moja zóna
MAGNATRADE spol. s r.o.
Priemyselná 7, 040 01 Košice
31727948
2020956498
Nemá
nezistený
31.05.1996
27.09.2014
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod MAGNATRADE spol. s r.o.


Štatutári MAGNATRADE spol. s r.o.


Spoločníci MAGNATRADE spol. s r.o.


Predmety podnikania MAGNATRADE spol. s r.o.


Kataster MAGNATRADE spol. s r.o.


Skrátené výkazy MAGNATRADE spol. s r.o.