Moja zóna
Stavba a údržba železníc, a. s., v likvidácii
Furmanská 8, 841 03 Bratislava
31727956
2020517554
Nemá
nezistený
28.05.1996
14.03.2019
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,18
-0,19
41,58
2,3 %
-38 tis. €
N/A
-0,18
N/A
N/A

Zisk Stavba a údržba železníc, a. s., v likvidácii


2014
2015
2016
2017
2018
2019
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
transparex.sk

Tržby Stavba a údržba železníc, a. s., v likvidácii


2014
2015
2016
2017
2018
2019
1 mil. €
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
transparex.sk

n/a
0,98
n/a
43,43

Zisk pred zdanením Stavba a údržba železníc, a. s., v likvidácii


2014
2015
2016
2017
2018
2019
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
-100 tis. €
transparex.sk

EBITDA Stavba a údržba železníc, a. s., v likvidácii


2014
2015
2016
2017
2018
2019
200 tis. €
100 tis. €
0 €
-100 tis. €
-200 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod Stavba a údržba železníc, a. s., v likvidácii


Štatutári Stavba a údržba železníc, a. s., v likvidácii


Spoločníci Stavba a údržba železníc, a. s., v likvidácii


Predmety podnikania Stavba a údržba železníc, a. s., v likvidácii


Kataster Stavba a údržba železníc, a. s., v likvidácii


Skrátené výkazy Stavba a údržba železníc, a. s., v likvidácii