Moja zóna
Prameň Bystrina, s.r.o.
Hurbanova 20, 085 01 Bardejov
31727981
2020809043
Nemá
nezistený
13.05.1996
Výst.obyt,neob.bud.i.n.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Zisk Prameň Bystrina, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
0 €
-200 €
-400 €
-600 €
transparex.sk

Tržby Prameň Bystrina, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1,6 tis. €
1,4 tis. €
1,2 tis. €
1 tis. €
800 €
transparex.sk

0,54
1
n/a
n/a

Zisk pred zdanením Prameň Bystrina, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
200 €
100 €
0 €
-100 €
-200 €
-300 €
transparex.sk

EBITDA Prameň Bystrina, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
600 €
400 €
200 €
0 €
-200 €
-400 €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod Prameň Bystrina, s.r.o.


Štatutári Prameň Bystrina, s.r.o.


Spoločníci Prameň Bystrina, s.r.o.


Predmety podnikania Prameň Bystrina, s.r.o.


Kataster Prameň Bystrina, s.r.o.


Skrátené výkazy Prameň Bystrina, s.r.o.