Moja zóna
W 45 - Poradenská, s.r.o.
Letná 47, 040 01 Košice
31727999
2020483564
SK2020483564
2 zamestnanci
21.05.1996
Poraden.čin.v podnikaní
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,99
1,96
0,3
150,7 %
-5,32 tis. €
-234,7 %
2021/2020
35,7 tis. €
-21,2 %
2021/2020
-0,99
-859,3 %
2021/2020
N/A
N/A

Zisk W 45 - Poradenská, s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €

Tržby W 45 - Poradenská, s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
55 tis. €
50 tis. €
45 tis. €
40 tis. €
35 tis. €

-0,39
-0,51
0,03
0,68

Zisk pred zdanením W 45 - Poradenská, s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €

EBITDA W 45 - Poradenská, s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €

Koneční uživatelia výhod W 45 - Poradenská, s.r.o.


Štatutári W 45 - Poradenská, s.r.o.


Spoločníci W 45 - Poradenská, s.r.o.


Predmety podnikania W 45 - Poradenská, s.r.o.


Kataster W 45 - Poradenská, s.r.o.


Skrátené výkazy W 45 - Poradenská, s.r.o.