Moja zóna
CASSOMAG s.r.o.
Čajakova 1, Košice
31728006
2020771192
Nemá
nezistený
29.05.1996
20.03.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod CASSOMAG s.r.o.


Štatutári CASSOMAG s.r.o.


Spoločníci CASSOMAG s.r.o.


Predmety podnikania CASSOMAG s.r.o.


Kataster CASSOMAG s.r.o.


Skrátené výkazy CASSOMAG s.r.o.