Moja zóna
Roľnícka spoločnosť s.r.o. MOKRANCE
045 01 Mokrance
31728014
2020496797
Nemá
nezistený
30.05.1996
13.02.2014
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Roľnícka spoločnosť s.r.o. MOKRANCE


Štatutári Roľnícka spoločnosť s.r.o. MOKRANCE


Spoločníci Roľnícka spoločnosť s.r.o. MOKRANCE


Predmety podnikania Roľnícka spoločnosť s.r.o. MOKRANCE


Kataster Roľnícka spoločnosť s.r.o. MOKRANCE


Skrátené výkazy Roľnícka spoločnosť s.r.o. MOKRANCE